Plantering av växter

En fin blommande växt skulle grävas ner i kantrabatten.

En fin blommande växt skulle grävas ner i kantrabatten.

Vi fick även växter att plantera. Vi har också sått lite frön på förskolan.
Olika sorters pumpor satt vi ner i jorden

Olika sorters pumpor satt vi ner i jorden