Första snöblasket!

Idag gick småbarnen till och runt i stadsparken i det första snöblasket, denna höst. Vi var ganska ensamma i lekparken, bara änderna som följde oss i fotspåren.Stadsparken 19 november