Föräldraföreningen

Vi på Föräldrakooperativet Myrans förskola står för engagemang, samarbete, en trevlig och öppen atmosfär och en trygg och säker miljö där vi kan se individens behov.

Viktiga normer som vi vill ska råda och efterlevas:

  • Vi ska använda ett vårdat språk
  • Information om barnens dag vid hämtning
  • Barnen ska få äta ostört
  • Vi ska passa tider
  • Kläder efter väder

Medlemmarna i föreningen betalar en medlemsavgift en gång/år och avgift per barn/månad. Avgiften ska inte oskäligen avvika från kommunens avgifter. Vi tillämpar maxtaxa och avgiften reduceras, för närvarande, med 40% som kompensation för den föräldrainsats som görs. Fastställande av avgift sker på årsmötet. Föräldraföreningen har en styrelse som arbetsorgan och de träffas en gång/månad. Arbetsinsatsen styrs av hur många familjer som är medlemmar men vi håller för närvarande på att förändra arbetsinsatsen på förskolan dvs att det kommer att bli färre antal dagar.

Våra anställda är tre barnskötare och en förskollärare/rektor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *