Föräldrarnas roll

Varje familj har några arbetsdagar i barngruppen per termin. Arbetsdagarna är mellan kl. 9-15.30. Arbetsinsatsen styrs utifrån hur många familjer som är medlemmar och kan justeras. Avgiften reduceras, för närvarande med 40% som kompensation för den föräldrainsats som görs. Genom att arbeta i barngruppen skapar du en relation till barnen och får en inblick i ditt barns vardag.

I vår förening är det viktigt att det finns ett engagemang hos föräldrarna att driva föreningen genom Myrans styrelse. Minst en förälder per familj ska medverka vid städdagar 1 helgdag per termin samt göra någon fönsterputsinsats med vår smidiga fönsterputsmaskin.

I vår förening förväntas varje familj:

• ha några arbetsdagar per termin i barngruppen kl. 9-15.30. Antalet styrs av behov.

• delta vid städdagar två gånger per år.

• minst en förälder per familj delta i kooperativmöten tre tillfällen per år och årsstämma.

• någon gång ha suttit i styrelsen eller haft annat uppdrag i föreningen under barnets tid på Myran.

• följa sekretessreglerna, läroplanen, förskolebrevet och andra viktiga dokument vid arbete i barngruppen.