Personalen

Föräldrakooperativet Myran har fyra heltidsanställda. En rektor/förskollärare och tre barnskötare, varav en är matansvarig. Personalen har lång erfarenhet och har jobbat på Myran ihop i många år. Att personalen trivs och har en god arbetsmiljö är mycket viktigt för oss.

Vi har en mycket låg personalomsättning och den som jobbat kortast tid av den fasta personalen har jobbat i 12 år på Myran.

Trivs personalen spiller det över på våra barn!
– ordförande