Pedagogiken

Vi arbetar utifrån Läroplan (Lpfö18) för förskolan som beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet.

Vi vill att vår verksamhet ska vara rolig, spännande och lärande. Barnens egen lek är ett område vi prioriterar. Vi vill att de ska leka med så få avbrott som möjligt. Det finns mycket leksaker som vi använder i lärandet, allt från byggleksaker som magna tiles, plus plus och lego till bilar, djur och dinosaurier, spel, dockor, robot, kök och klättervägg. Våra utrymmen fungerar bra för olika former av skapande, gruppaktiviteter och läsande och barnen erbjuds varje år att ta del av Scenkonst Sörmlands kulturutbud.

Vi brukar också arbeta mer fördjupat kring ett specifikt tema eller projekt under en eller två terminer anpassat utifrån olika åldersgrupper.

Utevistelse är viktigt och vi har som mål att vara ute så mycket vi kan. En dag veckan, under perioder då vädret tillåter, har vi en heldag utomhus. Oftast går vi till Djurgården då vi har med oss mat som vi äter ute. Vi har inga leksaker med oss utan barnen tar vara på naturens möjligheter och använder det de hittar. Det blir mycket motorisk träning och fantasifull lek i stubbar och uppe i träd.  Det är också lätt att arbeta med matematik i naturen.

Vi utnyttjar de tillgångar vi har som en stadsnära förskola och går till biblioteket, på teaterbesök och museer. Det finns många fina lekparker i området som vi alternerar mellan när vi vill lämna vår egen gård. Under vinterhalvåret har vi rörelse och gymnastik i någon hyrd lokal, senast har vi varit på Friskis och Svettis vid Sveaplan.

Under ett par år har vår personal utbildats i massage som används i flera av våra aktiviteter, såsom gymnastik, sångsamlingar och stora avslappningen. Yoga för barn i förskolan är också en uppskattad aktivitet i vår verksamhet. ”Då får man prata om vad man tänker”, sa en pojke efter ett pass.

Viktiga stunder på dagen är lämning och hämtning. Ett positivt bemötande av barnet på morgonen ger en bra start för alla parter. När barnet ska gå hem informerar personalen vad som hänt under dagen.

Vi använder appen Tyra för information, schema och dokumentation, där personalen lägger upp bilder och rapporter från verksamheten så att föräldrarna kan följa vad barnen har gjort under dagen.