Öppettider

Vi följer kommunens ramtider, men i dagsläget har vi öppet 06:15-17:00. Vi strävar efter att stänga 4 veckor på sommaren och har därför också en avgiftsfri månad per år.